Begravningsbyrå Ängelholm

Detta är en webbplats som samlar information om begravningsbyråer och begravningsplatser i Ängelholm. Vi hjälper dig att hitta rätt bland djungeln av begravningsbyråer som är verksamma i Ängelholm.

Fakta om Ängelholm

Ängelholm är en kuststad belägen i nordvästra Skåne där Skälderviken slutar precis vid Bjärehalvöns södra gräns. Ängelholm har en befolknings som uppgår till strax över 40 000 invånare. Staden ligger vackert belägen med Rönneå som slingrar sig genom staden och mynnar ut vid stadens kustlinje.

Staden grundades år 1516 då den danska kungen Kristian II ville skapa ett handelscentrum kring Bjärehalvön. Ängelholm firade därför sitt 500-årsjubileum med pompa och ståt år 2016.

Staden är känd för flera saker, men kanske framförallt för hockeylaget Rögle BK och blåsinstrumentet lergöken. Populära turistattraktioner i Ängelholm är Hembygdsparken, Järnvägens Museum och Ängelholms flygmuseum.

Från Ängelholm kommer även ett flertal kända svenskar. Bland annat kommer artisten Jill Johnson, hockeyspelarna Kenny Jönsson, Jörgen Jönsson och Jonas Bergqvist och dokumentärfilmaren Malik Bendjelloul från Ängelholm.

Fakta om begravningsbyråer i Ängelholm

I Ängelholm är ett flertal begravningsbyråer verksamma. Här finns lokala begravningsbyråer så som Svenssons Begravningsbyrå, Fondkistan och Jensens Begravningsbyrå, men också mer nationellt kända begravningsbyråer som Fonus och Lavendla. Priserna varierar mellan de olika begravningsbyråerna, men räkna med att behöva lägga minst ca 8000-12000 för ett begravningspaket. För att få de senaste prisuppgifterna bör man kolla de olika begravningsbyråernas prislistor eller kontakta dem.

Begravningsplatser i Ängelholm

Det finns ett flertal platser i Ängelholm där man kan begrava sina anhöriga. Nedan listar vi några av dessa begravningsplatser.

Barkåkra kyrkogård

Barkåkra kyrkogård är belägen vid Barkåkra kyrka som ligger strax norr om Ängelholm nära Ängelholms flygplats. Barkåkra kyrka har funnits sedan 1100-talet då kyrkan invigdes. Kyrkan har byggts om och renoverats ett flertal gånger genom historien. Genom åren har kyrkan varit en naturlig mötesplats för Ängelholmbor boendes i framförallt Skälderviken, Skepparkroken, Magnarp och Vejbystrand.

Kyrkogården vid Barkåkra kyrka består av två delar. Den gamla kyrkogården som ligger i direkt anslutning till kyrkan och den nya kyrkogården som ligger på andra sidan Barkåkravägen. Kyrkogården har en kistgravplats och en Urnlund, avsedd för urnbegravning, som invigdes 1987. Båda dessa gravplats har gravrätt. Barkåkra har även en minneslund och en Askgravlund. Askgravlunden är en skötselfritt alternativ som till skillnad från minneslunden inte har något krav på anonymitet. Minneslunden och Askgravlunden har inte gravrätt.

Ängelholms kyrkogård

Ängelholms kyrkogård ligger vid Ängelholms kyrka som ligger mitt i centrala Ängelholm intill Stortorget. Ängelholms kyrka har funnits sedan början av 1700-talet då den uppfördes på ruinerna av den kyrka som blivit förstörd år 1565 då Danmark var i krig med Sverige. Vid denna tidpunkt var Skåne en del av Danmark. Kyrkan som förstördes i kriget uppfördes 1516.

Kyrkogården vid Ängelholms kyrka innefattar en kistbegravningsplats, en urnlund, en minneslund och en asklund.

Rebbelberga kyrkogård

Rebbelberga kyrkogård ligger vid Rebbelberga kyrka som är belägen strax norr om Ängelholms stadskärna i stadsdelen Rebbelberga. Kyrkan invigdes i slutet av 1100-talet och har sedan dess genomgått flera renoveringar och blivit tillbyggd. År 1866 byggdes kyrkan i princip helt om från grunden och tog den form som finns kvar än idag.

Kyrkogården är omgärdad av en vit stenmur. Inne på kyrkogården finns flera vackra miljöer från olika epoker i den svenska trädgårdshistorien. Speciellt utmärkande är avenbokshäckarna i mittendelen av kyrkogården och de klippta buxbomhäckarna som skiljer gravarna. Kyrkogården har kistgravplatser, urngravplatser och en minneslund.

Munka-Ljungby kyrkogård

Munka-Ljungby kyrkogård och Munka Ljungby kyrka ligger ca 7km öster om Ängelholm. Kyrkan är byggd i slutet av 1100-talet och består av ett långhus och två breda korsarmar som pekar åt norr och söder. I princip hela kyrkan(förutom den äldsta delen) är byggd av gråsten. Munka-Ljungby kyrka och kyrkogård tillhör Munka-Ljungby församling.

Kyrkogården har precis som de flesta andra kyrkogårdar flera olika gravplatser. På Munka-Ljungby kyrkogård är det möjligt att gravsättas i minneslunden, i urngravplatser eller i kistgravplatser.

Olika begravningsbyråer i Ängelholm

Svenssons Begravningsbyrå

Svenssons Begravningsbyrå är en av Ängelholms äldsta begravningsbyråer. Det var Martin Eklöf som grundade begravningsbyrån och lät den år 1935 överlåtas till John Fr. Svensson. John Fr. Svensson ägde och drev begravningsbyrån enda fram till sin pensionering. Sedan 2008 drivs företaget av Göran Malmström. Svensson begravningsbyrå ligger på Storgatan 16 i Ängelholm.

Fondkistan

Fondkistan är ytterligare en lokal begravningsbyrå som har verksamhet i både Ängelholm och Helsingborg. Fondkistan i Ängelholm/Helsingborg är en del av stiftelsen Fondkistan. Begravningsbyrån avsätter 5 procent av inköpspriset för en förmedlad kista till stiftelsen. Fondkistan Ängelholm/Helsingborg drivs av begravningsentreprenören Anette Strengenes. Fondkistan begravningsbyrå ligger på Storgatan 64 C i Ängelholm.

Funera

Funera är en av Sveriges största begravningsbyråer. Företaget grundades år 2013 med affärsidén att förändra och pressa priserna i begravningsbranschen. Som kund sköter du det mesta online och planerar och väljer hur begravningen ska se ut framför datorn. Då det mesta sköts på nätet har Funera inget fysiskt kontor i Ängelholm.

Vi driver ett flertal sajter som listar lokala affärsverksamheter. För Ängelholm har vi även sajten HotellÄngelholm.nu där du kan få information om hotell och boende i Ängelholm.